Informacje o publikacji
Filologia lokalna – lokalność filologa. Praktyki literacko-naukowe Stefana Szymutki (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka jest pierwszą monografią dotyczącą twórczości Stefana Szymutki – filologa i eseisty, nominowanego w 2001 roku do Nagrody Literackiej „Nike”. Jej celem jest wydobycie i interpretacja autorskiej sygnatury wpisanej w prace śląskiego badacza i pisarza... czytaj więcej

Filologia lokalna – lokalność filologa. Praktyki literacko-naukowe Stefana Szymutki (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
39,00 zł
19.50 / 1egz.
Oszczędzasz 50% (19,50 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2022
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-5780-7
EAN:
9788323557807
Liczba stron:
290
Sposób publikacji:
MOBI
Wielkość pliku:
1,25 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323557647
Książka jest pierwszą monografią dotyczącą twórczości Stefana Szymutki – filologa i eseisty, nominowanego w 2001 roku do Nagrody Literackiej „Nike”. Jej celem jest wydobycie i interpretacja autorskiej sygnatury wpisanej w prace śląskiego badacza i pisarza. Nadrzędną ramę problemową publikacji tworzy refleksja nad mechanizmami kształtowania historii literaturoznawstwa, dzięki czemu praca wpisuje się w debaty toczone we współczesnej humanistyce – m.in. te dotyczące zwrotu filologicznego, zwrotu archiwalnego, zwrotu biograficznego – i oferuje oryginalne rozwiązania metodologiczne.

******

The Local Philology – the Locality of a Philologist. Literary and Scientific Practice of Stefan Szymutko

The book is the first monograph on the works of Stefan Szymutko – a philologist and an essayist nominated for “Nike” Literary Award in 2001. The book aims to show and interpret an individual signature present in the works of the Silesian researcher and writer. The paramount problem of the publication is the reflection on the mechanisms of the literary history, which makes this work part of the debates in contemporary humanism such as those on the philological, archival, biographical turns and which also offers original methodological solutions.

Keywords: Stefan Szymutko, humanist book collections, philology, literary history, Teodor Parnicki.

Monografię Łukasza Żurka oceniam bardzo wysoko. Podjęty w niej temat lokalności filologa ukazany został w sposób kompletny. […] Pośród nielicznych opracowań na temat filologii lokalnej i lokalności filologa książka Żurka zdecydowanie się wyróżnia i otwiera nowe oraz bardzo interesujące pole badań. Zajmuje przeto ważne miejsce wśród współczesnych prac literaturoznawczych i rozwija w znakomity sposób studia z zakresu „powrotu do filologii” w oparciu o polskie tradycje dyscypliny. Uczony imponuje kompetencjami z zakresu historii wiedzy, metodologii badań literaturoznawczych, dziejów polskiego literaturoznawstwa, historii książki, teorii literatury. Równie znakomite okazują się jego umiejętności interpretacyjno-analityczne, w szczególności zdolność krytycznej lektury, co przejawia się także w jego samodzielnych sądach na temat opracowań kanonicznych.
Z recenzji prof. Tomasza Mizerkiewicza

Opisana przez Łukasza Żurka, wypełniona skrupulatnie szczegółami mikrohistoria, wcielona w opowieść o marginalizowanej dotąd postaci polskiego literaturoznawstwa, to […] opracowanie o wyjątkowych walorach poznawczych, obrazujące oryginalność dorobku rodzimych badaczy, jak również implikujące szereg pytań o kondycję współczesnej humanistyki i rolę w niej filozoficznej egzegezy, rozumianej najogólniej jako ścisła, nierzadko „nudna” i „mordercza” współpraca z tekstem […] Historia badań literackich prowadzonych w Europie Środkowej i Wschodniej zyskuje dzięki książce Żurka solidne, materiałowe oparcie, filologia natomiast – dowód swojej niekwestionowanej produktywności […].
Z recenzji prof. Marii Tarnogórskiej

Dr Łukasz Żurek (ur. 1991) – filolog, krytyk literacki, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo związany z Zakładem Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracownią Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”. Interesuje się kulturowo-biograficznym wymiarem literaturoznawstwa, socjologią literatury oraz współczesną polską poezją. Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Forum Poetyki” i „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”.


Zamknij
Jplayer
pixel