Informacje o publikacji
Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów – PDF

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Autorka prezentuje twórczość Mariny Cwietajewej przez pryzmat języka, obszernie omawia różne aspekty jej poezji: sposoby powstawania językowego obrazu świata, drogi kreowania oryginalnego świata poetyckiego za pośrednictwem środków językowych, teksty... czytaj więcej

Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów – PDF

Elena Janczuk
Nazwa serii/czasopisma: Druga Europa
Redaktor naukowy: Koźbiał Jan
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013
Dostępność:
Publikacja dostępna
42,00 zł
14.00 / 1egz.
Oszczędzasz 67% (28,00 zł).
In stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2013
Język publikacji:
polski
ISBN/ISSN:
978-83-235-2015-3
EAN:
9788323520153
Liczba stron:
310
Wielkość pliku:
2,16 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323520153
Autorka prezentuje twórczość Mariny Cwietajewej przez pryzmat języka, obszernie omawia różne aspekty jej poezji: sposoby powstawania językowego obrazu świata, drogi kreowania oryginalnego świata poetyckiego za pośrednictwem środków językowych, teksty poetyckie jako rodzaj istnienia rzeczywistości, problemy funkcjonowania języka poetyckiego i sposoby kreowania nowych lub ukrytych znaczeń. Przedstawia sposoby konstruowania tekstów przez poetkę, stosując kryteria fonetyczne, leksykalne, semantyczne, syntaktyczne i stylistyczne.

Publikacja adresowana do badaczy literatury rosyjskiej, literaturoznawców i tłumaczy poezji.

*********

The poetic language of Marina Tsvetaeva: A game of words and senses

The author presents the works of Marina Tsvetaeva through the prism of language, discussing in detail the different aspects of her poetry: the ways of creating the poetic world through various literary devices, poetical texts viewed as a form of the existence of reality, the problems of the functioning of the poetic language and the ways of constructing new or hidden meanings. She portrays the poet’s way of creating text by applying phonetical, lexical, semantic, syntactic, and stylistic criteria. The publication is aimed at scholars of Russian literature, literary scholars and translators of poetry.

Keywords: Russian literature, Russian poetry, Marina Tsvetaeva.

Zobacz inne publikacje w serii: Druga Europa »

Praca dr Janczuk jest poświęcona właściwościom języka poetyckiego, a w szczególności analizie możliwości rozmaitych środków wyrazu w idiolekcie poetyckim wielkiej poetki XX wieku Mariny Cwietajewej. […] Monografia ta stanowi solidną i poważną rozprawę naukową, […] interesującą publikację z zakresu badań nad językiem poetyckim.
Z recenzji prof. dr. hab. Gennadija Zeldowicza

Prezentacja przez Elenę Janczuk twórczej (kreatywnej) funkcji języka poetyckiego Mariny Cwietajewej koresponduje z poglądem lingwistycznym, według którego funkcja ta jest najbardziej uniwersalna dla języka naturalnego, a język poetycki – jako struktura o znacznie większym stopniu złożoności – to najbardziej reprezentatywna manifestacja języka w ogóle. Monografia Eleny Janczuk jest ambitną próbę zmierzenia się z tą złożonością.
Z recenzji prof. dr hab. Anny Majmieskułow

Dr Elena Janczuk – doktor nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, pisząc rozprawę pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Siatkowskiego.
Autorka monografii: Język poetycki Mariny Cwietajewej. Gra słów i sensów (WUW, 2013), Stałe motywy metafizyczne w twórczości Mariny Cwietajewej (WUW 2021) oraz licznych artykułów naukowych publikowanych w Polsce, Rosji i na Białorusi.
Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. historię literatury, kultury i sztuki Rosji, zwłaszcza XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem twórczości okresu modernizmu rosyjskiego i emigracji rosyjskiej.

Zamknij
Jplayer
pixel