Informacje o publikacji
Ukraińskie baroko. Teksty i konteksty (EBOOK)

Kliknij by powiększyć zdjęcie

Książka zawiera powstały na podstawie szerokich badań własnych i obiektywnie przemyślany opis stanu badań nad barokiem ukraińskim, stanowiący novum w literaturoznawstwie, oraz informacje o badaniach prowadzonych przez ukraińskich uczonych w ostatnich... czytaj więcej

Ukraińskie baroko. Teksty i konteksty (EBOOK)

Dostępność:
Publikacja dostępna
35,00 zł
12.00 / 1egz.
Oszczędzasz 66% (23,00 zł).
Out Of Stock
Wydanie:
1
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2015
Język publikacji:
ukraiński
ISBN/ISSN:
978-83-235-1947-8
EAN:
9788323519478
Liczba stron:
384
Sposób publikacji:
PDF
Wielkość pliku:
3,28 MB
Typ publikacji:
Praca naukowa
DOI:
https://doi.org/10.31338/uw.9788323519478
Książka zawiera powstały na podstawie szerokich badań własnych i obiektywnie przemyślany opis stanu badań nad barokiem ukraińskim, stanowiący novum w literaturoznawstwie, oraz informacje o badaniach prowadzonych przez ukraińskich uczonych w ostatnich latach. Naukowe dokonania autorki wzbogacają dotychczasową wiedzę szczegółowymi opisami i rozpoznaniem całościowej oceny baroku ukraińskiego, poważnie powiązanego z ówczesną literaturą polską.

*********

Ukrainian baroque. Texts and contexts

The work responds to needs of our times (signum temporis) and is the attempt of understanding the old-Ukrainian baroque works of 16th and 18th centuries from the point of view of anthropology and with application of traditional methods, narrative elements, hermeneutic and comparative study.

Keywords: Ukraine, old prints, chronicles, diaries, religious literature, Baroque literature, comparative translation, bilingualism.

Monografia prof. dr hab. Walentyny Sobol jako cenne i wielostronne uzupełnienie naszej dotychczasowej wiedzy o baroku ukraińskim na tle i w kontekście ogólnoeuropejskim jest solidnie przygotowana i powinna być opublikowana jako poważna praca naukowa, bogata w teoretyczne rozważania i szczegółowe fakty literackie rzetelnie opisane i solidnie skomentowane. Jest ona wyjątkowo potrzebna dla kontynuowania dalszych badań naukowych baroku ukraińskiego i europejskiego.
Z recenzji prof. dr. hab. Michała Łesiowa

Podstawowymi metodami badania w pracy są studia komparatystyczne, uzupełnione antropologią kultury, cultural studies, podejściem kulturowo-historycznym itp. Uważam, że takie podejście polimetodologiczne jest całkowicie uzasadnione, gdyż pozwala stworzyć w pracy wszechstronny obraz postawionych w tytule pracy zagadnień. Naukowa nowość pracy polega na próbie przedstawienia wszystkich kwestii związanych z funkcjonowaniem literatury baroku ukraińskiego w kontekście historyczno-kulturowym, ideograficznym, ideoestetycznym.
Z recenzji dr. hab. Ihora Nabytovycha, prof. UMCS

*********

Монографія Валентини Соболь – результат тривалої дослідницької праці над проблемами літературного бароко. Від появи перших книжок авторки – З глибини віків (1995) та Літопис Cамійла Величка як явище українського літературного бароко (1996) – обрії її наукових зацікавлень помітно збагатилася студіями над щоденниками Дмитра Туптала, Йоасафа Горленка, Пилипа Орлика, над спадщиною Данила Братковського, Климентія Зіновієва, Теофана Прокоповича, пам’ятками української перекладної літератури.
З рецензії проф. Богдани Криси

Walentyna SobolProf. zwycz., dr hab. Walentyna Sobol − historyk literatury w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Polsko-Ukraińskich Stosunków Literackich, rzeczywisty członek Naukowego Towarzystwa im. Szewczenki, od 2014 roku redaktor naczelna rocznika „Studia Polsko-Ukraińskie”. Zajmuje się historią literatury ukraińskiej X–XVIII wieku w kontekście europejskim, komparatystyką literacką, teorią literatury, polsko-ukraińskimi powiązaniami literacko-kulturalnymi, szczególnie w bliskim jej zainteresowaniom okresie baroku.
Autorka książek: З глибини віків (1995, 2002), Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996), 12 подорожей в країну давнього письменcтва (2003), Пам’ятна книга Дмитра Туптала (2004), Не будьмо тінями зникомими (2006), Українське бароко. Тексти і контексти (WUW 2015), Ołeksandr Koszyc i jego dziennik „Z pieśnią przez świat” (WUW 2018), Filip Orlik (1672–1742) i jego "Diariusz" (WUW 2021), a także kilkaset artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz serii "До джерел" − pierwszych w Polsce podręczników do liceum ogólnokształcącego (z ukraińskim językiem nauczania): Історія давньої української літератури (2005, wyd. 2 − 2008), Історія української літератури ХІХ − початку ХХ ст. (2006), Історія української літератури ХХ − початку ХХІ ст. (2007). Współautorka drugiego tomu akademickiej Історії української літератури (2015). Publikowała m.in. w czasopismach „Слово і час”, „Slavia Orientalis”, „Przegląd Humanistyczny”, „The Ukrainian Quarterly”. Była współredaktor Warszawskich Zeszytów Ukrainоznawczych.

*********

Проф. Валентина Соболь − дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, керівник літературознавчої лабораторії, редактор "Studiów polsko-ukraińskich". Авторка книжок: З глибини віків (1995, 2002), Літопис Самійла Величка як явище українського літературного бароко (1996), 12 подорожей в країну давнього письменcтва (2003), Пам’ятна книга Дмитра Туптала (2004), Не будьмо тінями зникомими (2006) та серії "До джерел" − перших підручників для українських ліцеїв у Польщі: Історія давньої української літератури (2005, друге видання 2008), Історія української літератури ХІХ − початку ХХ ст. (2006), Історія української літератури ХХ − початку ХХІ ст. (2007). Співавторка другого тому академічної Історії української літератури (2015). Друкувалася в часописах „Слово і час”, „Slavia Orientalis”, „Przegląd Humanistyczny”, „The Ukrainian Quarterly” та ін. Була співредактором Warszawskich Zeszytów Ukrainоznawczych.

Zamknij
Jplayer
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel